Perlindungan data

Data yang dikemukakan akan dilindungi. Pematuhan yang standard keselamatan adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi adan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

 

Akta

Pengguna perlu mematuhi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.