Berikut adalah perkhidmatan yang ditawarkan oleh PBNS;

  • Mengutip, mengumpul dan mengurus Wang Amal Jariah.
  • Menerima dan mengurus bayaran fidyah, nazar dan kaffarah.
  • Mengurus harta faraid yang diserahkan oleh Mahkamah Syariah kepada Baitulmal.
  • Mengurus penerimaan wang tidak patuh syariah seperti faedah, riba dan syubhah yang tidak diterima oleh orang Islam dari Institusi Kewangan.
  • Menerima dan mengurus wang/harta luqatah.
  • Menerima dan mengurus wakaf al-Quran, Yasin dan sejadah.
  • Penyewaan pangsapuri.